CENTRUM PSYCHOTERAPII
PlayPause
Full screenExit full screen
Slider

OFERTA

 

Moja oferta obejmuje konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową, wizyty domowe, konsultacje i psychoterapię on-line, psychoterapię par i małżeństw, psychoterapię rodzinną, porady i e-porady psychologiczne, diagnozę psychologiczną, interwencję kryzysową, mediacje rodzinne oraz mediacje on-line.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową zorientowaną psychoanalitycznie osób:

 • z zaburzeniami afektywnymi, nerwicowymi, osobowości,
 • z doświadczeniem psychozy,
 • z różnego rodzaju problemami osobistymi i emocjonalnymi, powodującymi ból i cierpienie psychiczne.

Pomagam osobom, które:

 • zainteresowane są diagnozą psychologiczną,
 • chciałyby skorzystać z konsultacji w kierunku wyboru najodpowiedniejszej dla siebie formy pomocy,
 • leczą się psychiatrycznie i potrzebują wsparcia psychologicznego,
 • cierpią z powodu poczucia pustki, utraty sensu życia, smutku, braku energii i motywacji do działania,
 • przeżywają kryzys w życiu osobistym, rodzinnym lub zawodowym,
 • borykają się z trudnymi doświadczeniami aktualnymi lub minionymi,
 • doświadczają trudności związane z kolejnymi etapami życia (dojrzewanie, dorosłość, wiek średni, starość),
 • znajdują się w sytuacji kryzysowej (np. strata bliskiej osoby, rozpad związku, utrata pracy, ciężka choroba, nagła zmiana życiowa),
 • są w sytuacji rozpadu związku lub w trakcie rozwodu,
 • mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji,
 • czują się samotne i nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach,
 • nie radzą sobie ze stresem w życiu osobistym i/lub w pracy,
 • czują się wypalone zawodowe,
 • nie radzą sobie z emocjami (np. złość, gniew, żal, wstyd),
 • borykają się z niską samooceną, brakiem wiary w siebie i niskim poczuciem własnej wartości,
 • doświadczają trudności związane z orientacją seksualną,
 • potrzebują wsparcia i pomocy w rozwiązaniu innych, ważnych problemów.

Serdecznie zapraszam również osoby pragnące lepiej rozumieć siebie, motywy własnego postępowania, potrzeby i pragnienia oraz w sposób pogłębiony i refleksyjny pracować nad rozwojem własnej osobowości.

 

 

Facebook Slide Likebox