CENTRUM PSYCHOTERAPII
PlayPause
Full screenExit full screen
Slider

66

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa skierowana jest do osób znajdujących się w kryzysie (np. strata bliskiej osoby, rozpad związku, utrata pracy, ciężka choroba, nagła zmiana życiowa). Jest formą pomocy psychologicznej, która koncentruje się wokół narastającej sytuacji stresowej powodującej niezdolność jednostki do prawidłowego funkcjonowania.

Interwencja kryzysowa nie jest terapią, lecz próbą jak najszybszego poradzenia sobie z aktualnym problemem, a nie jego rozwiązanie. Chodzi przede wszystkim o przywrócenie równowagi, opanowanie specyficznych, kryzysowych sytuacji i określenie ewentualnej drogi dalszej pracy (już w trybie terapeutycznym) nad optymalizacją funkcjonowania Klienta.

Wczesna interwencja kryzysowa dzięki udzielonemu wsparciu emocjonalnemu zapobiega dalszej dezorganizacji i patologii powstających jako wynik nierozwiązanych kryzysów.

Wizyta domowa

Wizyta domowa to forma pomocy psychologicznej w domu Klienta. Zdarza się tak, że stan zdrowia (ciężka choroba somatyczna, niepełnosprawność fizyczna, konieczność leżenia w łóżku, ciężka depresja czy sytuacja kryzysowa) uniemożliwia przyjście do psychologa. Taka sytuacja nie wyklucza możliwości skorzystania z profesjonalnej pomocy. Wystarczy zadzwonić i umówić się na spotkanie z psychologiem we własnym domu.

Wizyta domowa trwa ok. 60-90 minut. Poprzedzona jest krótką konsultacją telefoniczną, po której psycholog zdecyduje o zasadności wizyty w domu Klienta.

Porada psychologiczna

Porada psychologiczna jest specjalistyczną pomocą nastawioną na rozwiązanie zgłaszanego przez pacjenta/klienta, jego rodzinę lub opiekuna problemu.

Porada psychologiczna skupia się na wzmacnianiu zasobów (mocnych stron) osoby, usuwaniu przeszkód na drodze do jej rozwoju oraz udzieleniu wsparcia. Podczas porady psycholog może pomóc rozeznać się w trudnej sytuacji pacjenta/klienta, wykonać testy badające np. osobowość, czy pomóc w nabywaniu nowych umiejętności w formie warsztatu np. asertywności, umiejętności społecznych, komunikacji. Może również udzielać wskazówek, rad i podpowiedzi odnośnie możliwości rozwiązania trudnej sytuacji.

Porada obejmuje: 

  • wstępną rozmowę, otwierającą kontakt,
  • wywiad i obserwacje,
  • określenie problemu pacjenta/klienta,
  • zakończenie kontaktu poprzez przekazanie pacjentowi/klientowi psychologicznych obserwacji i wyjaśnień lub/i skierowanie go do odpowiedniej dla niego formy pomocy/leczenia.

E-porada psychologiczna

E-porada psychologiczna to forma komunikacji z psychologiem za pośrednictwem Internetu. Jest alternatywnym sposobem udzielania pomocy tylko w niektórych problemach psychologicznych. Nie zastąpi kontaktu bezpośredniego z psychologiem, ale może być do niego wstępem, ponieważ pozwoli zweryfikować ewentualną konieczność wizyty u specjalisty oraz pomoże rozwiać wątpliwości i obawy związane z osobistym uczestniczeniem w konsultacji, diagnozie czy psychoterapii.

 

logo nowe

MILENA WASIAK
ul. Wyspiańskiego 10, 09-500 Gostynin
email: kontakt@centrum-psychoterapii.com.pl
tel. 502-382-836

Formularz Kontaktowy

Facebook Slide Likebox